Sửa nhà anh Nguyễn Quốc Tuấn

Ngày khởi công: 09/10/2020
Ngày hoàn thành: 21/11/2020

Gia chủ cần cải tạo nhà trước tết.

Dự án cập nhật

    © 2020 Ngoc Phat Construction. All rights reserved